ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТОТО ПО ОТНОШЕНИЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЖАЛБИ И ЗАПИТВАНИЯ