Комисията за защита на личните данни наложи имуществена санкция в размер на над 5 милиона лева на Националната агенция за приходите за нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679