КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 1 МИЛИОН ЛЕВА НА „БАНКА ДСК” ЕАД ЗА НАРУШЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679