СЪВЕТЪТ НА ЕС ПРИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ЗАПАЗВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА.