Комисия за защита на личните данни публикува съобщение относно отпадане на задължението за регистрация на администраторите на лични данни