Защо Ви е необходимо да изпълнявате новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679? – Пет причини

Защо Ви е необходимо да изпълнявате новите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни?

Защитата на личните данни в България е област, която твърде често се пренебрегва. Поради слаба информираност, множество дружества погрешно смятат, че не обработват лични данни или че новите правила са просто благопожелания. Това не може да е по-далеч от истината и много дружества вече плащат твърде скъпо за неглежирането на защитата на обработваните от тях лични данни – Регламента и Закона предвиждат глоби в размер до 20 млн. евро или 4% от годишния оборот на дружеството при нарушение на разпоредбите му.
Една от основните ни цели в “ДАТА ПРОТЕКШЪН” е чрез личния  ни подход да подкрепяме бизнеса и да осигурим спокойствие и сигурност в областта на защитата на личните данни, като предпостваки за бъдещ растеж на Вашият бизнес. Поради тази причина Ви представяме пет от най-важните причини да приложите в бизнеса си новите правила за защита наличните данни:
● За да можете адекватно да защитите интересите на своя бизнес;
● За да сте подготвени в случай на проверка от Комисията за защита на личните данни и да имате доверен партньор в областта на защитата на личните данни;
● За да се предпазите от санкции, които да разрушат бизнеса Ви – Регламент 2016/679 предвижда тежки санкции при неизпълнение на разпоредбите му, които стигат до 20 млн. евро;
● За да се предпазите от некоректност и злонамерени действия на Вашите служители;
● За да си спестите глобите и проблемите.

 

Пет прични да използвам услугите на “ДАТА ПРОТЕКШЪН”

● В “ДАТА ПРОТЕКШЪН” разполагаме с екип от млади висококвалифицирани и мотивирани професионалисти, с интереси и опит в материята регламентираща защитата на личните данни, който ще осигури първокласно качество и пълно съответствие с националните и международните стандарти и изисквания;
● В „ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД за да осигурим на клиентите си пълно съответствие с изискванията на Регламента и Закона използваме личния подход. При него наш служител на място проучва дейността Ви и след това изготвяме уникална спрямо изискванията на Вашия бизнес документация;
● След като изготвим уникалната за Вашите нужди документация, Ние провеждаме консултация и обучение на персонала Ви, за да могат те ефективно да прилагат предвидените правила на Регламента и Закона за защита на личните данни;
● Като използвате нашите услуги Вие елиминирате рисковете от несъответствие с Регламент 2016/679 и Закона за зщита на личните данни, както и потенциалните санкции. Гарантирате си своевременната осведоменост за промени в областта на защита на личните данни. Осигурявате си спокойствие и защита при недобросъвестни действия. Защото чрез нашите услуги си осигурявате партньор на който може да разчитете и да се доверите да изпълните поставените задачи професионално, качествено и своевременно.