НАЙ-НОВОТО

May 14, 2020
Комисия за защита на личните данни глоба

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ДВЕ ДРУЖЕСТВА ЗА НАРУШЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Комисията за защита на личните данни наложи имуществени санкции на две дружества за нарушения на Регламент ЕС 2016/679 и Закона за защита наличните данни. Комисията за […]
November 26, 2019

Предстояща конференция по прилагането на GDPR

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска” № 7 в гр. София, ще се проведе международна конференция на […]
November 26, 2019

Комисия за защита на личните данни публикува съобщение относно отпадане на задължението за регистрация на администраторите на лични данни

Комисията за защита на личните данни публикуван а сайта си съобщение повод на зачестили запитвания, касаещи вече отпадналото задължение за администраторите на лични данни относно вписването […]
September 4, 2019

Комисията за защита на личните данни наложи имуществена санкция в размер на над 5 милиона лева на Националната агенция за приходите за нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679

След едномесечна проверка на Националната агенция за приходите на 28.08.2019 г., Венцислав Караджов – Председател на Комисията за защита на личните данни, издаде Наказателно постановление на […]
September 4, 2019

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 1 МИЛИОН ЛЕВА НА „БАНКА ДСК” ЕАД ЗА НАРУШЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

На 28.08.2019г. Комисията за защита на личните данни съобщи, че на основание чл. 87, ал. 3 от Закона за защита на личните данни, Венцислав Караджов − […]
September 4, 2019

ДЕСЕТ ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни 1.1. Определяне на служители или екип, които да отговарят за привеждане на дейността на […]
September 4, 2019

СЪВЕТЪТ НА ЕС ПРИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ЗАПАЗВАНЕТО НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА.

На 27.05.2019 г. Съветът на ЕС прие заключения относно бъдещите стъпки във връзка със запазването на данни от електронните комуникации за целите на борбата с престъпността. […]
September 4, 2019

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ОТЧЕТЕ ПОСТИГНАТОТО ПО ОТНОШЕНИЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЖАЛБИ И ЗАПИТВАНИЯ

На 22 май 2019 г., няколко дни преди първата годишнина от започване прилагането на Регламент (ЕС)2016/679 (GDPR), Европейският комитет за защита на данните направи отчет на […]