Политика за личните данни

ПОЛИТИКА

ЗА НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НА „ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД

 

„ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД прилага настоящата политика за защита на личните данни („Политика“) при осъществяването на дейността си както и на сайта на дружеството – https://zashtitanalichnitedanni.com/. Ние се стремим да предоставяме най-добрите услуги на нашите клиенти, затова ценим високо нашата дейност и най-вече, вашата лоялност. Ние много добре знаем, че осигуряването на необходимата защита на личните данни е от изключително значение за оптималното функциониране на всеки бизнес. Затова изготвихме настоящата Политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия офис или от други източници. При изготвянето на настоящата Политика  сме възприели методи за обработка и защита на личните данни съобразени с най-новите законодателни изисквания и добри практики в областта на защитата на личните данни.

 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

При извършване на нашата дейност ние събираме данни от нашите клиенти. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата дейност, име, ЕГН, данни за фактуриране и акаунта, свързани с мобилни плащания; предпочитания за комуникация; друг вид информация, която с оглед конкретния случай може да ни послужи за да Ви предоставим оптимална за Вас услуга.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Ние събираме и обработваме данните Ви на следните основания и за следните цели:

 1. За Сключване и изпълнение на договори с Вас (чл. 6 пар. 1, т. „б” от Регламента), за предоставяне на услуги;
 2. По Ваше съгласие, когато поискате оферта или отправите запитване, чрез сайта ни https://zashtitanalichnitedanni.com/ (чл. 6 пар. 1, т. „а” от Регламента), обработваме следните данни:
 • име
 • имейл адрес;
 • данните в отправеното съобщение.

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД е предприело съответните подходящи мерки за защита на личните данни, съобразно най-новите законодателни изисквания и добри практики в бранша, за да защитава лична информация на своите служители и контрагенти срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и да поддържа личната информация точна и актуална. Ние също изискваме от нашите контрагенти, с които споделяме лични данни да приложат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на вашите лични данни.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни и общински органи, контролни и проверяващи органи, регулатори и други власти, които действат в изпълнение на техните законови правомощия, както и на трети свързани лица, на които е възложена обработката на личните данни, съгласно приложимото законодателство.

 

ИМАТЕ ПРАВО ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ДА:

 • получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността на данните; 
 • поискате изтриването и анонимизирането на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
 • поискате от „ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни.
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законови основания.
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
 • Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, които Ви засягат, и ако това е така, да получите информация по предходните точки.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:

 • Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

Във всички горепосочени случаи, можем да се свържем с Вас и да поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

  При отказ от страна на администратора да предостави информацията по гореизброените точки, можете да упражните правата си чрез комисията за защита на личните данни.

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД можете да го направите на посочените данни за контакт на „ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД .

 

ПЕРИОДИ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за с оглед законовите ни задължения.

В края на периода на запазване, Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ако имате нужда от повече детайли, относно обработването на личните Ви данни, моля да се свържете с нас на: gdpr.protect@gmail.com