ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУБЛИКУВА ДОКЛАД ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ