НИЕ СМЕ ДАТА ПРОТЕКШЪН

„ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД е модерна и развиваща се компания в сферата на защита на личните данни. Дружеството е създадено от Ивац Митов – адвокат с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта защита на личните данни, гражданското, семейното и търговското право.

Нашата цел и мисия е заедно с Вас да осигурим спокойствие и защитеност на Вашия бизнес, клиенти и партньори.