За нас


"ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД е модерна и развиваща се компания в сферата на защита на личните данни.

Дружеството е създадено от Ивац Митов – адвокат с дългогодишен опит и задълбочени познания в областта защита на личните данни, гражданското, семейното и търговското право, за да окаже професионална помощ и подкрепа при посрещането на новите предизвикателсва, които Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Новият Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 създадоха редица нови предизвикателства пред администраторите на лични данни. При приложението на новата уредба за администраторите възникнаха множество въпроси и неясноти, които създадоха сериозни затруднения и проблеми за бизнеса и публичните отношения.

За да посрещнем новите предизвикателства във връзка с защитата на личните данни, в"ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД сформирахме екип от млади висококвалифицирани и мотивирани професионалисти с опит в материята, регламентираща защитата на личните данни, който ще подходи индивидуално към нуждите на Вашия бизнес, осигурявайки първокласно качество и пълно съответствие с националните и международните стандарти и изисквания. В "ДАТА ПРОТЕКШЪН” ООД използваме индидуалния подход, който ни позволява да намерим най-доброто решение за Вас и да защитим по най-добрия начин интересите Ви като администратор на лични данни.

Нашата цел и мисия е заедно с Вас да осигурим спокойствие и защитеност на Вашия бизнес, клиенти и партньори.