Практика на КЗЛД

Комисията  наложи имуществена санкция на лечебно заведение за нарушение на разпоредбата на чл. 32, § 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 – Решение по жалба с рег. № ППН-01-499/27.05.2019г.

Комисията  наложи имуществена санкция на лечебно заведение за непроизнасяне по подадено заявление по чл. 29 от ЗЗЛД – Решение по жалба с рег. № Ж-287/2017,22.02.2019г.

Комисията остави без уважение жалба срещу кооперация за незаконосъобразнна обработка на лични данни на член кооператор – Решение по жалба с рег. № ППН-01-408/2018г.,27.06.2019г.

Комисията наложи 1000 лв. глоба на едноличен търговец за незаконна обработка на лични данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-622/2018г.,08.04.2019 г.

Комисията наложи принудителни мерки на сдружение заради публикация на телефонен номер на лице в страницата си във Фейсбук – Решение по жалба с рег. № ППН-01-554/2018г.,25.06.2019 г.

Комисията глоби училище с 1000 лв. за незаконносъбразна обработка на лични данни на ученик – Решение по жалба с рег. № ППН-01-312/2018г.,17.01.2019 г.

Комисията глоби с 10 000 лв. дружество за незаконносъобразна обработка на лични данни на физическо лице – Решение по жалба с рег. № Ж-249/2017г.,26.03.2019 г.

Комисията глоби с по 10 000 лв. две дружества за неправомерна обработка на лични данни при сключване на договор за кредит и поръчителство – Решение по жалба с рег. № ППН-01-151/2018г., 24.07.2019г.

Комисията глоби НАП с 5 000 лв. за нарушение на Закона за защита на личните данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-71/2018г.,24.07.2019г.

Комисията наложи корективени мерки на Общински съвет за незаконна обработка на болнични на кмета на общината – Решение по жалба с рег. № ППН-01-108/2018г.,24.07.2019г.

Комисията обяви за неоснователна жалба на собственик в етажна собственост срещу дружеството частен домоуправител за незаконна обработка на лични данни заради подадено срещу него заявление за издаване на заповед за изпъленение – Решение по жалба с рег. № ППН-01-335/2019г.,30.07.2019г.

Комисията глоби община  с 15 000лв. и други две дружества за неправомерна обработка на лични данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-607/2018г.,23.07.2019г.

Комисията наложи корективни мерки на детска граднна за неправилно съхранение на лични данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-902/2018г.,23.07.2019г.

Комисията наложи имуществена санкция в размер на 53 000 лева на телекомуникационен оператор за извършено нарушение на чл. 6, § 1 от ОРЗД – Решение по жалба с рег. № ППН-01-209/02.04.2018г.

Комисията наложи имуществена санкция в размер на 1 000 лева на дружествоза това, че като бивш работодател не се произнесло по заявление за достъп до лични данни отправено от бивш служител – нарушение на чл. 12, параграф 3 и чл. 15, параграф 1 от Регламент 2016/679 от ОРЗД – Решение по жалба с рег. № ППН-01-116/30.01.2019г.

Комисията отхвърли като неоснователна жалба за неправомерно изнасяне на данни от анонимизирани определения по административни дела във форум на интернет страница – Решение по жалба с рег. № ППН-01-151/08.02.2019г.

Комисията отправи официално предупреждение до частен съдебен изпълннител за извършеното нарушение по чл. 2, ал. 2, т. 1 от ЗЗЛД/ чл. 5, § 1, б.”а” от ОРЗД – Решение по жалба с рег. № ППН-01-447/12.06.2018г.

Комисията отхвърли като неоснователна жалба срещу НАП за непредоставяне на информация – Решение по жалба с рег. № ППН-01-1416/23.08.2019 г.