Практика на КЗЛД

Комисията  наложи имуществена санкция на лечебно заведение за непроизнасяне по подадено заявление по чл. 29 от ЗЗЛД – Решение по жалба с рег. № Ж-287/2017,22.02.2019г.

Комисията остави без уважение жалба срещу кооперация за незаконосъобразнна обработка на лични данни на член кооператор – Решение по жалба с рег. № ППН-01-408/2018г.,27.06.2019г.

Комисията наложи 1000 лв. глоба на едноличен търговец за незаконна обработка на лични данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-622/2018г.,08.04.2019 г.

Комисията наложи принудителни мерки на сдружение заради публикация на телефонен номер на лице в страницата си във Фейсбук – Решение по жалба с рег. № ППН-01-554/2018г.,25.06.2019 г.

Комисията глоби училище с 1000 лв. за незаконносъбразна обработка на лични данни на ученик – Решение по жалба с рег. № ППН-01-312/2018г.,17.01.2019 г.

Комисията глоби с 10 000 лв. дружество за незаконносъобразна обработка на лични данни на физическо лице – Решение по жалба с рег. № Ж-249/2017г.,26.03.2019 г.

Комисията глоби с по 10 000 лв. две дружества за неправомерна обработка на лични данни при сключване на договор за кредит и поръчителство – Решение по жалба с рег. № ППН-01-151/2018г., 24.07.2019г.

Комисията глоби НАП с 5 000 лв. за нарушение на Закона за защита на личните данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-71/2018г.,24.07.2019г.

Комисията наложи корективени мерки на Общински съвет за незаконна обработка на болнични на кмета на общината – Решение по жалба с рег. № ППН-01-108/2018г.,24.07.2019г.

Комисията обяви за неоснователна жалба на собственик в етажна собственост срещу дружеството частен домоуправител за незаконна обработка на лични данни заради подадено срещу него заявление за издаване на заповед за изпъленение – Решение по жалба с рег. № ППН-01-335/2019г.,30.07.2019г.

Комисията глоби община  с 15 000лв. и други две дружества за неправомерна обработка на лични данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-607/2018г.,23.07.2019г.

Комисията наложи корективни мерки на детска граднна за неправилно съхранение на лични данни – Решение по жалба с рег. № ППН-01-902/2018г.,23.07.2019г.