Проверка на вашата дейност

За разлика от повечето фирми, които предлагат внедряване на  GDPR, като ползват предварително изготвени бланкетни документи, които няма да удовлетворят в пълна степен нуждите на вашия бизнес в „ДАТА ПРОТЕКШЪН”, за да осигурим на клиентите си пълно съответствие с изискванията на Законодателството Ние използваме Личният подход. При него наш служител може да посети обектите на Вашата дейност на място, да проучи детайлно дейността Ви да бъде индивидуална. Ние ще извършим за Вас цялостен мониторинг и анализ за съответствие с изискванията в законодателството във връзка със Закона за защита на личните данни на малки, средни и големи фирми и корпорации в България.

● Ние ще запознаем с естеството на бизнеса Ви;
● Ще проучим различните категории Лични данни, които се обработват във връзка с Вашата дейност;
● Ще анализираме методиката и начина на съхранение на Лични данни;
● Ще осъществим контакт с Вашите счетоводители, които да ни дадат информация, как те съхраняват и обработват Личните данни на Вашите служители;
● Ние ще изготвим писмен анализ на съществуващото състояние на Вашия бизнес, относно това в каква степен са защитени личните данни във Вашето дружество.