GDPR тест

Прилага ли се GDPR за мен или за моя бизнес?

С цел да Ви помогнем да прецените дали дейността Ви попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и дали е необходимо да предприемете действия, създадохме настоящия въпросник.