ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НАСОКИ ОТНОСНО ТАРГЕТИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ