ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПУБЛИКУВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НАСОКИ ОТНОСНО КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР И ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ