ИТАЛИАНСКИЯТ ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ, В РАЗМЕР НА 17 МИЛИОНА ЕВРО