КЛЗД НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ