КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ДВЕ ДРУЖЕСТВА ЗА НАРУШЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679