СЛУЖБАТА НА КОМИСАРЯ ПО ИНФОРМАЦИЯТА, наложи санкция на Reliance Advisory Limited 250 000 британски лири