КЗЛД НАЛОЖИ САНКЦИЯ ОТ 1 МИЛИОН ЛЕВА НА „БАНКА ДСК” ЕАД