КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЛОЖИ САНКЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ