СЪОБЩЕНИЕ ОТ КЗЛД ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА БОРБА С COVID-19