Ivatz Mitov

May 14, 2020
Комисия за защита на личните данни глоба

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЛОЖИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ НА ДВЕ ДРУЖЕСТВА ЗА НАРУШЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679

Комисията за защита на личните данни наложи имуществени санкции на две дружества за нарушения на Регламент ЕС 2016/679 и Закона за защита наличните данни. Комисията за […]
November 26, 2019

Предстояща конференция по прилагането на GDPR

На 29 ноември 2019 г., от 9.00 ч., в Големия салон на Съюза на юристите в България на ул. „Пиротска” № 7 в гр. София, ще се проведе международна конференция на […]
November 26, 2019

Комисия за защита на личните данни публикува съобщение относно отпадане на задължението за регистрация на администраторите на лични данни

Комисията за защита на личните данни публикуван а сайта си съобщение повод на зачестили запитвания, касаещи вече отпадналото задължение за администраторите на лични данни относно вписването […]