ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИЕ НОВИ НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR