СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ДАННИ