КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ОФИЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДО ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ