КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ОФИЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДО ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР ЗА НАРУШЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ 2016/679