КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ГЛОБИ УЧИЛИЩЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ 2016/679