СЛУЖБАТА НА КОМИСАРЯ ПО ИНФОРМАЦИЯТА ГЛОБИ АВИОКОМПАНИЯ 500 ХИЛЯДИ ЛИРИ