КОМИСИЯТА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЗДАДЕ СТАНОВИЩЕ ПО ВЪПРОСА КОГА СЕ ИЗИСКВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА