КОМИСИЯТА НАЛОЖИ ГЛОБА ОТ 10 000 ЛВ. ЗА НЕЗАКОННА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ