ЗАПОЧВАТ ДА ТЕЧАТ СРОКОВЕТЕ ПО ВИСЯЩИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ