СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО: ФОРМАТА НА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ПРЕД АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ – ПУБЛИЧЕН ОРГАН.