КЗЛД НАЛОЖИ САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 10 000 ЛЕВА НА ДРУЖЕСТВО ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ